Momentum and Trend in Sweden: Enhancing profits and limiting downside risk by using indicators from different time horizons

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)