Hedgefonder : Strategiers påverkan på avkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Cecilia Skeppstedt; Jennie Malmborg; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Två populära investeringsformer är aktier och fonder. Det ökade intresset för dessa placeringsalternativ beror bland annat på den ökade tillgängligheten och den goda marknadsutvecklingen under senare år. En typ av investeringsform som växt, både i efterfrågan och i tillgänglighet på marknaden, är hedgefonder. De marknadsförs med låg risk och positiv avkastning oberoende av hur marknaden går. Dessa fonder riktar sig främst till företag och kapitalstarka privatpersoner med anledning av de höga startbeloppen, dock med undantag för en del hedgefonder som har lägre insats. Syftet med uppsatsen är att studera hedgefonder som varit tillgängliga på den svenska marknaden sedan första januari 2003, om deras strategival har en avgörande betydelse för fondens faktiska historiska utdelning och risknivå. För att uppnå god utdelning finns marknadsberoende, marknadsoberoende samt opportuniska strategier. Markandsberoende strategier gör värdebedömningar av aktier och obligationer, markandsoberoende strategier drar nytta av obalanser i prissättning för att uppnå positiv avkastning. Opportuniska strategi använder sig en blandning av dessa två strategier. I studien ingår hedgefonderna Brummer & Partners –Avenir, -Futuris, -Helios, - Lynx, -Manticore, -Nektar och Zenit. Övriga fonder som inkluderas är Banco hedge, Key Europe sek, Key hedge sek samt Tanglin. Alla dessa fonder har totalt sett levererat positiv avkastning under vår studieperiod. Fem utav elva har dessutom överträffat index som visar hur alla svenska hedgefonder som är tillgängliga på den svenska marknaden utvecklats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)