Ett genusperspektiv på Roseniansk kyrkohistoria : En historiografisk undersökning om kvinnors framställning i litteratur som handlar om Roseniusrörelsen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Författare: Joel Roos; [2023]

Nyckelord: Rosenius; genus; historiografi; Maskulinitetsteori;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)