Det är ju ett lagarbete : - Enhetschefers upplevelse och agerande i arbetet med utmanade beteende på LSS-boenden

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Emil Berg; Linnéa Björnberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)