Vårdpersonalens syn på införande och användning av sensorer för sömnövervakning vid ett vård- och omsorgsboende : En fokusgruppstudie

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Johanna Åsengård; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)