Motorbyte BV206 : Utredning och rekommendation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning: Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) konstruerar och bygger bandvagnar för civilt bruk. I utbudet ingår även vad STV kallar Mid Life Improvement (MLI) vilket syftar i att renovera Hägglunds BV206. En del av MLI-programmet är byte av motor och växellåda där de gamla komponenterna från sent 80-tal till tidigt 90-tal byts ut mot ny motor och växellåda. Den nya kombinationen av motor och växellåda möter militär standard och blir därför en onödigt kostsam del då många av STV:s kunder skulle vara nöjda även med ett enklare alternativ. För att minska kostnaden för MLI-programmet och därmed potentiellt utöka kundkretsen undersöktes möjligheterna till att hitta nya leverantörer av motor och växellåda. Som alternativ undersöktes möjligheterna till drift genom diesel- eller Ottomotor samt transmission av typerna automatisk växellåda, hydrostatisk och elektrisk transmission. Sökning av komponenter utgick från att undersöka vilka komponenttillverkare som används av liknande applikationer. Genom en kriterieviktsmetod blev det rekommenderade lösningsalternativet motorn Cummins ISF 2.8 120 kW och växellådan Allison 1000SP. Kombinationen levererar som mest 1384 Nm och vid 5200 rpm 185 Nm till fördelningsväxeln. Resultatet styrks av att motorn enligt tillverkaren är lämpad för fordon såsom mindre lastbilar och terrängfordon samt att växellådor av samma tillverkare används till bland annat BAE Systems Hägglunds bandvagn BvS10.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)