Att beledsaga en koral

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Leander Franke; [2013-09-17]

Nyckelord: koral; registrering; omharmonisering; cantus firmus;

Sammanfattning: Att med hjälp av improvisation framföra koraler med olika harmoniseringar och med olika tekniska modeller för att framhäva dess Cantus Firmus är en mycket gammal metod. Detta är en del av utbildningen och en del av yrkesstoltheten hos kyrkomusiker. Cantus Firmus kan framhävas på flera sätt, exempelvis om den spelas på separat manual med solistisk registrering. Då spelas Cantus firmus i sopran- eller i tenorläge. Vidare kan koralen harmoniseras om i tonala varianter, med utgångspunkt i koralbokens harmonisering eller i exempelvis senromantisk stil. Koralen kan också harmoniseras i fritonal eller atonal stil, den senare med hjälp av tolvtonsteknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)