Skiftarbete inom hälso- och sjukvårdenVarierande arbetstid och hälsoeffekter påsjuksköterskan

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Sara Bertling; Maja Jaurén; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)