Dansk dogma - En uppgörelse med konsensus

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning: Den danska dogmarörelsen kan uppfattas som en motreaktion till dansk konsensus kring frågor rörande etnicitet, borgerlighet och förståndshandikapp. Detta är relevant utifrån dagens danska samhälle som ibland kan betraktas som existensen av en övertygande politisk samhörighet, från höger till vänster, i vissa frågor såsom invandring, integration och synen på människor med utländsk härkomst. Dessutom är det val i Danmark 2011 där film som media kan fungera som en faktor i debattforumet. I uppsatsen presenteras genomförd kartläggning av karaktärer och analys av olika sociologiska fenomen genom fallstudier av filmerna Festen, Idioterna, Mifune och The king is alive. Detta beskrivs i filmerna med en slags svart humor och som ger en klar bild för åskådaren hur olika faktorer samverkar, vilket mynnar ut i konsensus och cynism. Temat om främlingsfientlighet som framförallt två av filmerna, Festen och The king is alive, innehåller kan appliceras till Dansk Folkepartis politik avseende invandring och synen på människor med utländsk härkomst, främst muslimer. Partiets partiprogram innehåller ett antal uttalanden om Danmark som ett stabilt land med goda värden som har grund i det danska historiska kulturarvet. Detta är någonting som kan förknippas med nostalgi, ett återvändande till det gamla Danmark vilket kan sammanliknas med definition av heritagefilm som en visuell nationalistisk nostalgi. Dansk dogma utgör en motkontrast vilket istället försöker skapa ett kritiskt förhållningssätt hos åskådaren och öppna för debatt för att bryta konsensus. Med andra ord kan man kalla dansk dogma för anti-heritage.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)