Mixed Venture Capital Syndicates: How Independent Venture Capital Firms Evaluate Corporate Venture Capital Arms as Syndication Partners

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Knowledge-based Entrepreneurship

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)