Numerical Analysis of Local Flow and Heat Transfer Characteristic in a Regular Arranged Pebble Bed Reactor

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fysik

Författare: Bai Yuyu; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)