Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion över aggressionsbrottet : Tolkningen av Kampalaändringarna i ljuset av beslutet att aktivera domstolens jurisdiktion

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Frida Bäckman; [2018]

Nyckelord: ICC; Kampalaändringarna;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)