MÖBELMÄSTARNAS HANTVERKSSKICKLIGHET En undersökning om hur mästerstycken i möbelsnickeri tillverkades 1751 – 1782 och vilken kompetens det krävde av snickaren

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2021, 60 HPAvancerad nivå 2021/34

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)