”Folkbibliotekets demokratiska uppdrag” : En idéanalytisk studie av fyra kommunala biblioteksplaner

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: The fact that the public libraries have a democratic mission is considered to be of course. How is it expressed in municipal library plans that are political documents at municipal level? With this essay, the ambition is to find out how ideas about the public libraries democracy mission are expressed and how they relate to theories of democracy.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)