Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. Metod: En kvantitativ studie med ett deduktivt förhållningssätt. Undersökningen utför tester på den svenska aktiemarknaden under perioden 2011–2020 genom en regressionsanalys. Upptäckter: Carharts fyrfaktormodell har en högre justerad förklaringsgrad än trefaktormodellen, vilket drivs av modellens förmåga att förklara avkastning på portföljer sorterade efter storlek och momentum. Originalitet: Studien särskiljer sig på grund av avsaknaden av forskning på den svenska aktiemarknaden. Vidare bidrar studien till ett forskningsområde för små öppna ekonomier, där den svenska aktiemarknaden ingår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)