Det lingvistiska landskapet i Göteborgs turistkärna. Från Domkyrkan till Kungsportsplatsen och från Saluhallen till Brunnsparken

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Elias Beloukas; [2016-07-12]

Nyckelord: Lingvistiskt landskap; top-down; bottom-up; engelsk påverkan;

Sammanfattning: Kandidatuppsats, SSA136 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: VT16Handledare: Maria Löfdahl

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)