Frivilliga avnoteringar av aktier – en probleminventering : En analys av förutsättningarna för att avnotera aktier från reglerade marknader

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)