Likvärdig utbildning i förskolan : En studie om förskollärares förutsättningar och arbetssätt utifrån geografisk lokalisering och socioekonomiska förutsättningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Författare: Fridha Bergkvist; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)