Användning av Distraktion eller Midazolam för att behandla barn med tandvårdsrädsla/ångest : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

Författare: Therese Johansson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)