Effekter av kognitiv beteendeterapi hos extremt tandvårdsrädda : En studie i klinisk verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Monica Cederlund Paues; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)