Optimering av plocksignal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Viktor Björklund; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Examensarbetet skrivs på Scania CV AB i Södertälje hos gruppen MSLT som arbetar inom logistikutveckling hos alla monteringsavdelningar hos chassimonteringen. Examensarbetet fokuserar på en av dessa monteringsavdelningar med benämningen FFU – Fit For Use och dess logistikgrupp MSLFL.   Chassimonteringen är uppdelad i 14 antal områden längs med monteringslinan där varje område utför olika typer av monteringar och arbeten. I det stora hela fungerar det så att sidobalkar levereras i ena änden av fabriken och i den andra änden kommer en färdig lastbil ut. Under denna resa levereras och monteras det som en standardlastbil behöver. FFUs del i denna montering kommer in när en kund har speciella önskemål till sin lastbil, som då alltså frångår det som ingår i en standardlastbil. De olika monteringsarbetena som krävs vid de olika specifika önskemålen kan ej utföras på den ordinarie monteringslinan och utförs därför hos FFU. På FFU finns logistikavdelningen MSLFL vars uppgift är att plocka ihop och leverera materialet till monteringen hos FFU.   Det problem som uppstår idag är att planeringen och tidpunkten för plocksignalen till logistikavdelningen MSLFL på FFU ej är optimal. Detta leder till att artiklar plockas från lager för tidigt och blir sen stående i väntan på montering. Detta ger i sin tur platsbrist hos MSLFL vid leveransytan till monteringen hos FFU. Materialet som behövs för monteringen på FFU plockas i ett för tidigt skede i förhållande till själva monteringen. Det är denna problematik som examensarbetet behandlat och undersökt.   Examensarbetet är uppdelat i tre delar. Från start utförs en två veckor lång praktik hos logistikavdelningar på chassimonteringen. Sedan påbörja en empirisk undersökning som består av intervjuer med anställda på de påverkade avdelningarna, där syftet att hitta någon eventuell lösning. Den empiriska undersökningen utförs under fem veckor. Resterande tid läggs på att skriva rapport och planera redovisning som sker både hos Scania och vid Umeå universitet.   Den empiriska undersökningen har lett fram till tre plausibla lösningar där förslag tre, att sätta ett eget Topp-CU till FFU anses som det bästa och mest relevanta då det skulle ändra förutsättningarna för planeringen hos FFU och MSLFL. Alla lösningsförslagen i denna rapport kräver dock vidare undersökningar i framtida projekt för optimering och eventuellt genomförande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)