Pedere, ergo sum. Ett försök till analys av mitt sceniska arbete med det komiska

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Viktoria Folkesson; [2019-04-29]

Nyckelord: Komik; Karneval; Clown; Stå-upp; Skådespeleri; Skrattet;

Sammanfattning: Det här handlar om mitt sceniska arbete med det komiska. Jag har samlat ihop mina praktiskaerfarenheter. Det är ett försök till att praktisera teorier och analysera min praktik. Jag ser mittpraktiska arbete på scenen genom två teoretiker, Michail Bachtin och Agnes Heller, som talarom det komiska. Jag prövar att skapa ett eget språk för min kunskap. Jag ger också exempel pånågra verktyg som jag ser verkningsfulla. Min förhoppning är att inspirera till nya tankar, idéeroch skådespelarverktyg. Förhoppningsvis inspirerar jag också till nya tankar och idéer kringvärlden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)