Högmonterat avgassystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik

Sammanfattning:

Denna rapport behandlar vårt examensarbete som genomfördes i samarbete med Metso Dynapac. Uppdraget bestod av att ta fram ett högmonterat avgassystem för jordpackningsmaskinerna CA 252/302/402-Vibratory Roller. Dagens avgassystemsystem är bakåtmonterat och slutar under och bakom kylaren. Ett högmonterat avgassystem finns som tillbehör och fästes på det bakåtmonterade systemet. Problemet är att befintlig ljuddämparplacering försvårar kylluftens passage genom motorrummet,vilket får till följd att en onödigt stor fläkt krävs för att få tillräckligt luftflöde genom kylaren. Vidare är det ett problem att det finns ett högmonterat tillbehörssystem. Dynapac vill endast ha ett system under ett artikelnummer. Vi använde Fredy Olssons modell för princip- och primärkonstruktion för att ta fram en ny ljuddämparlösning. I principkonstruktionsfasen definierades produkten enligt PPOME-metoden. Olika lösningsförslag togs fram och utvärderades mot de uppsatta kriterierna. Två förslag gick vidare till primärkonstruktionsfasen där en komplett lösning av produkten fastställdes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)