Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)