Machine learning and system administration : A structured literature review

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur.Maskinlärning kan vara ett kraftigt verktyg för systemadministratörer för att lätta på arbetsmängden som kan förekomma inom en organisation, vilket är också varför det är viktigt att diskutera när och var man ska utplacera en lösning. Den här studien ska diskutera användningen av maskinlärning och när och var det kan användas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)