Striving for harmony and healing wounds. The quest for beauty

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Författare: Magnus Natschki; [2013-07-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)