Det svenska partiet Feministiskt initiativ : En idéanalys av det svenska partiet Feministiskt initiativs politik jämfört med liberalfeminismens, radikalfeminismens och den marxism/socialistiska feminismens idéer.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Sammanfattning: The Swedish political party Feministiskt initiativ, because of their name, gives a hint of connection to feminism as a theory. Therefore, the aim of the essay is to look for similarities and differences between liberal feminism, radical feminism and marxist/socialist feminism compared to Feministiskt initiativ ́s politics. Focusing on the party's platform from the year 2005 and their party program from the year 2021. The questions asked in the essay are: “What similarities and differences are there between the basic ideas and approaches of liberal feminism, radical feminism and marxist/socialist feminism compared to the politics of the Feministiskt initiativ?” and “What has the development of the Feministiskt initiativ parties politics looked like?.” The approach of this study has been a qualitative idea analysis. The theory for the essay is three different feminist orientations, liberal feminism, radical feminism and marxist/socialist feminism. These different theories are going to be compared to Feministiskt initiativ ́s politics. For every theory there are both similarities and differences to the Swedish political party Feministiskt initiativ. For some, there are more similarities and for others there are more differences, but they do all have both.The similarities and differences can also be connected to the development of the political party Feministiskt initiativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)