Alla kan bidra med någonting : Effektivt ledarskap ur ett mångfaldsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ledarstilar och ledarskapsbeteenden som är viktiga för att chefer ska kunna leda anställda med psykiska funktionsnedsättningar på ett effektivt sätt. Anställda med psykiska funktionsnedsättningar kan ha olika hinder att överkomma på en arbetsplats, men chefernas bemötande är en viktig del för att de ska kunna lyckas med sitt arbete.  Ämnet har studerats i en kvalitativ studie där fyra chefer som har anställda med psykiska funktionsnedsättningar har intervjuats om ledarskap, värderingar, engagemang och bemyndigande. Alla chefer pratar om att värderingar är en viktig del i att kunna leda dessa anställda effektivt, men fördelarna med bemyndigande är oklara eftersom vissa anställda behöver mer styrning för att kunna klara av sitt arbete. Cheferna behöver ha fokus på människorna i första hand, men behöver ha fokus på resultatet också. Med andra ord så behöver cheferna fokusera på vad de anställda har för förmågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)