Ett Grönt Slagfält : Miljöpolicy ur miljösäkerhetsperspektiv från organisationer runt östersjön.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Författare: Erik Johansson; [2021]

Nyckelord: Miljösäkerhet; NATO; HELCOM; Sverige; Policy;

Sammanfattning: På grund av den nuvarande situationen i miljöpolitiken i östersjön är väldigt negativ så undersöker jag i denna uppsats vilket fokus de olika nationerna har på sin miljöpolicy. Detta utförs igenom att sex olika perspektiv på miljösäkerhet appliceras på policydokument från tre olika organisationer inom två dimensioner, en dimension för säkerhetsobjekt och endimension för riskfaktor. Dessa organisationer är NATO, HELCOM och Sverige. Undersökningen har kommit fram till att NATO och Sverige lägger fokus på att människan är det objektet som ska skyddas från miljöproblem och att HELCOM har fokus på att skydda miljön från människan. Slutsatserna som dras från detta är att från de olika perspektiven av miljösäkerhet så utgår alla de olika organisationerna från att vikten är att skydda sig själva och varandra från att hamna i en situation av resursbrist. Detta användes av de olika militära organisationerna som en ursäkt för att skapa policy som fokuserade på att försöka försvara människorna mot andra människor som kunde ta deras resurser och av HELCOM som ett sätt att skapa policy som skapade en mer hållbar östersjö som kommer ha en god livskraft i framtiden. Detta var också något som Sverige höll fram på civil nivå, men inte lika hårt på den tidigare nämnda militära nivån. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)