"Ja men bara hitta på något"

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur sångpedagoger i olika genrer beskriver sin undervisning med elever som är hämmade inför att improvisera. Den metod som används består av intervjuer i två led: först har en fokusgrupp med sångstudenter intervjuats som själva anser att de känner sig hämmade inför att improvisera. Utifrån en analys av fokusgruppens uttalanden har därefter fyra olika sångpedagoger som arbetar med improvisation intervjuats enskilt. Resultatet visar att sångpedagogerna, för att hjälpa studenterna att lösa upp sina hämningar, använder sig av metoder som lek, ramar och struktur samt att de själva musicerar tillsammans med eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)