Digital tillsyn : En kvalitativ undersökning om hur maskinbesättningen till sjöss upplever en digital rond

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Författare: Max Bodare; [2015]

Nyckelord: Rondering; Maskinrond; Tillsyn;

Sammanfattning: Tillsynsrond är en stor del av arbetsgången, för driftpersonal, i maskinrummet på ett fartyg. Det tillhör det förebyggande underhåll som tillämpas ombord. Idag använd till största utbredningen en metod som innefattar en färdig rondlista som skrivs ut på papper för att sedan kunna användas av driftpersonal vid rondering. Utifrån detta undersöka en ny metod för rondering till sjöss. Syftet med arbetet var att undersöka hur en digital rond uppfattas av maskinbesättningen. Genom att låta besättningen prova en digital rond skapad utifrån deras nuvarande rondlistor och sedan svara på frågor i en enkät, kunde en uppfattning byggas om en digital rond kan praktisk tillämpas till sjöss. Även om det kan tidsbespara arbetet och om besättningen tror det finns en framtid med metoden. Resultatet visar att de flesta i testgruppen ser en framtid med en digital rond och att det kan underlätta arbetet om metoden vidareutvecklas. Med detta digitala rondverktyg tog dock ronden längre tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)