Beslutsstöd för Prissättning av Lösningar : Ett Toppstyrt Ramverk för Prissättning i Telekomindustrin

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

Sammanfattning:

Företag som arbetar med att sälja stora komplexa lösningar finner ofta att det tar mycket lång  tidatt sätta samman och prissätta sina lösningar. På grund av den stora konkurrens som råder för företag inom telekomindustrin, där de företag som erbjuder den mest attraktiva lösningen till det bästa priset vinner affären, är det essentiellt att de företag som konkurrerar om en affär är responsiva och har möjlighet att ändra sina priser till kunden snabbt vid behov. Skillnaden  mellan att snabbt kunna ge ett nytt pris, som fortfarande ger lönsamhet till företaget, mot att inte vara tillräckligt snabb kan vara att företaget vinner eller förlorar affären. I en sådan miljö är det av största vikt att avgöra hur en prisförändring påverkar respektive produkt i lösningen för att säkerställa att företaget har tillräckligt stor vinstmarginal i förhållande till de mål organisationen har satt upp. I dagsläget arbetar Ericsson med att fördela ut den typen av prisförändringar manuellt efter att de har vunnit en affär vilket leder till långa interna diskussioner om hur priset bör fördelas för att tillgodose de olika interna intressenterna. För de som arbetar med prissättningen av lösningar innebär detta bland annat att man måste säkerställa med de olika affärsområden som ansvarar för produkterna om det finns möjlighet att justera priserna och behov av att veta hur mycket de går att justera. I det här arbetet jämför vi den litteratur som finns kring prisstrategier och prissättning av stora komplexa lösningar. Vi använder Ericsson som fallstudie för att etablera hur ett ramverk kan skapas för att distribuera priset på en lösning på de olika produkter som ingår i lösningen. Detta gör vi genom att skapa en intern produktprioritering och följaktligen hur detta bör påverka en prisfördelning över en hel lösning genom att vikta de prisstyrande faktorer som en produkt bedöms ha mot hela lösningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)