Standardization in Agile Projects Research Study Conducted Within the Taiwanese Software Industry

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

Författare: Marko JÄrvitalo; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)