Kvinnors arbetsuppgifter inom oikos i det klassiska Athen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)