Autenticitet i rapp : En studie om autenticitet bland svenska gangsterrappare

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

Sammanfattning: Den här uppsatsen fokuserar på autenticitet inom rapp: hur den skapas och bibehålls. Först introduceras genren ”gangsterrapp” och därefter analyseras en uppsättning av låtar inom genren både text-, ljud- och bildmässigt. Därefter följer en diskussion om mina undersökningsresultat och slutsatsen att svenska gangsterrappare skapar autenticitet genom att vara kriminella. Oavsett var de kommer från eller vilka de känner presenterar gangsterrapparna sig som frontfigurer för stora kriminella nätverk och använder sina texter som en slags ”gangsters dagbok”. Teman såsom polishat, drogförsäljning och kallblodigt mord förekommer ofta och är till och med förväntade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)