Haptisk stol: Design av ett haptiskt användargränssnitt till en avancerad bilstol

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Department of Business, Administration, Technology and Social Sciences

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)