Genom nyckelhålet : Svenska senmoderna hem vid bostadsförsäljning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att spegla tidsandan i det tidiga 2000-talets Sverige så som den tar sig uttryck vid annonser för bostadsförsäljning. Hur kan ett svenskt hem se ut idag? Vad finns det för ideal kring hem och heminredning?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)