IT-säkerhetens påverkan på distansarbetets uppskalning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Distansarbete är en term som kommit att bli allt vanligare sedan Covid-19 pandemins början, och nu arbetar organisationer med att hitta sin nya identitet gällande tillvägagångssätt för arbete. Detta har lett till nya utmaningar för IT-säkerheten hos samtliga branscher då man nu bör se över sina rutiner, riktlinjer och tekniker för att förse sina anställda med vad de behöver för att arbeta ostört även hemifrån. Andra typer av dataintrång har uppdagats till följd av detta, och företag behöver se till att man sköter sin säkerhet nu mer än någonsin. Molntjänster är ett ämne som möjliggör för distansarbete, samtidigt som det kan väcka oro då organisationer måste förlita sig på sina leverantörer att sköta Confidentiality, Integrity & Availability i linje med sig själva. Vi har undersökt dessa områden genom kvalitativt arbete där fyra organisationer blivit intervjuade med kunskap inom IT. Sammanfattningsvis har organisationer generellt klarat av dessa utmaningar bra genom att luta sig mot den existerande medvetenheten inom företagen samtidigt som att en bra grund av Confidentiality & Integrity redan existerade. Vidare ser man nya trender som uppdagas då man på ett permanent plan behöver fastställa IT-säkerheten då hybridarbete är här för att stanna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)