Varför sker det miljöinvesteringar i Sveriges fastighetsbransch? : Ett arbete om vilka faktorer som kan påverka om en miljöinvestering genomförs

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)