Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ omvårdnad vid demenssjukdomEn litteraturstudieNurses’ experience

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Jessica Björnberg; Maja Lööv; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)