ATT SKAPA RELATIONER : Kommunikation mellan förskola och nyanlända föräldrar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Emelie Norberg; [2018]

Nyckelord: barn; bemötande; pedagoger; samverkan; strategier;

Sammanfattning: Syftet med studien var att synliggöra kommunikationen mellan förskolan och nyanlända föräldrar. Två forskningsfrågor skapades med fokus på hur pedagoger kommunicerar med nyanlända föräldrar och hur pedagoger upplever att kommunikationen fungerar. För att få svar på studiens syfte gjordes en kvalitativ undersökning där fyra pedagoger intervjuades. Utifrån resultatet kom jag fram till att kommunikationen med nyanlända föräldrar upplevs som svår i förskolan. Svårigheter som uppdagades var bland annat brist på bra tolkar, för lite kompetensutveckling och översättningsprogram som inte fungerar. En viktig slutsats jag kom fram till under studien var om relationer mellan pedagogerna och nyanlända föräldrar. För att få föräldrar och barn att känna sig trygga är det viktiga att skapa relationer och för att kunna skapa dessa relationer får man hitta olika lösningar som får kommunikationen att fungera. Utan kommunikation är det svårt att få en bra samverkan mellan förskola och hem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)