”Hon kommer från en annan kultur” : Tematisk analys av socialsekreterares bedömningar och åtgärder i ärenden gällande våld i hemmet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Taghi Karimi; Mohammed Nabavi; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)