Khaddafis Libyen. Ny världsordning kräver nya lekkamrater

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar Libyens utrikespolitiska förändring under landets auktoritära ledare Muammar Khaddafi. Denne herre har varit ständigt kontroversiell under sina 35 år vid makten, inte minst under det senaste decenniet då han gjort en helomvändning och börjat närma sig sin tidigare ärkefiende USA samt även EU. Denna utrikespolitiska förändring har lett till att Khaddafis Libyen har gett upp sitt massförstörelsevapenprogram. Uppsatsen har syftet att använda Jakob Gustavssons teorimodell för utrikespolitisk förändring för att förklara varför Libyen förändrat sin utrikespolitik. Undersökningen blir även en prövning av Gustavssons modell eftersom våra fall radikalt skiljer sig åt. Vi studerar Libyens och Khaddafis historia, bakgrund och utveckling samt Khaddafis egna ideologi. Genom Gustavssons modell nås slutsatsen att Khaddafi drivs av ett maktmaximerande belief-system som påverkats av sanktionerna mot landet och hårdnat utrikespolitiskt klimat internationellt vilket har ändrat Libyens utrikespolitiska kurs. Vi har även nått slutsatsen att Gustavssons modell lämpar sig alldeles utmärkt även för den här sortens studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)