Bad Girls and Good Boys: Språk, musik och image 1962-1964

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

Författare: Fia Skärblom; [2016]

Nyckelord: Beatles; music; Ronettes; gender; Performing Arts;

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks manliga och kvinnliga skillnader inom image, marknadsföring och musik under årtalen 1962-1964. För att göra detta används amerikanska girl groups, exempelvis The Ronettes, och det brittiska bandet The Beatles som referenser och utgör grunden för de analyser som utförs i uppsatsen. Uppsatsens fokus ligger på de såkallade "språk" som bestod av både musikaliska och sociologiska element som tillsammans bidrog till olika sorters image. Det dokumenterade begreppet "girl talk" används som en mall i undersökningen om ett "boy talk" och ett "teen talk" går att finna. Det samlingsord som i det engelska språket kallas för image analyseras utifrån dessa manliga och kvinnliga musikgrupper för att hitta olikheter samt likheter i formandet av identitet. En stor del historisk bakgrund används som underlag för dessa jämförelser och diskussioner för att få klarhet i hur musikvärlden skiljde sig på grund av kön för drygt 50 år sedan. För att undersöka boy talk analyseras The Beatles och vilka faktorer som spelade roll i deras enorma framgång. Gällande teen talk utgörs en större del av undersökningen av intervjuer med personer som beundrade The Beatles under deras glansår. Delen som diskuterar image är menad att "sy ihop påsen" då begreppet går hand i hand med de element som bildat dessa olika språk. För att undersöka de musikaliska aspekterna används The Marvelettes "Please Mr Postman" som originalversion samt The Beatles version. Analysen görs utifrån lyssningsscheman som går att finna som bilagor i uppsatsens slut som rekomenderas att följa under den musikanalys som sker i uppsatsen. Som helhet är uppsatsens uppgift att information om hur image, marknadsföring och musik skiljdes åt på grund av kön under det tidiga 60-talet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)