Norrland som "den andre": Den urbana normen och bilden av Norrland

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Filmvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)