Polyamori i Sverige : En kvalitativ studie om polyamorösa personers upplevelser av ett normativt samhälle

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Anneline Hammarqvist; Ida Sandström; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)