Tverrfaglige legemiddelgjennomganger : Farmasøytens bidrag til bedre legemiddelbehandling av eldre mennesker i sykehjem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Kemiska institutionen

Författare: Christina Hilde Lehre Ekeberg; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)