Informationsflöde i projektprocessen för prefabricerade byggnader

Detta är en Master-uppsats från KTH/Bro- och stålbyggnad

Författare: Hanneli Salenius Lundberg; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)