Utmattningssyndrom bland sjuksköterskor i akutsjukvården : En literaturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Författare: Hanna Lindgren; Natalie Karjalainen; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)