Tänk om en kvinna slår en man : En fenomenografisk studie om professionella i det sociala arbetets uppfattningar om kvinnors våld mot män i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)